Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Du kan inte ansluta med One-touch (NFC).

  • Säkerställ att smarttelefonen har NFC-funktionen och att NFC-funktionen är aktiverad.
  • Lås upp skärmlåset på smarttelefonen.
  • När en dialog visas på skärmen följer du instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen. Åtgärden har kanske inte slutförts på smarttelefonen. Tryck på bekräftelsedialogen som visas på smarttelefonen för att slutföra anslutningen.
  • Om smarttelefonen inte identifierar din Walkman ska du flytta din smarttelefonen långsamt i alla riktningar samtidigt som N-märkningen hålls över N-märkningen på din Walkman.
  • Om en klämma eller ett fodral är fäst vid enheten som ska anslutas med eller till din Walkman ska du avlägsna klämman eller fodralet.
  • Din enhets NFC-mottagningskänslighet kan vara otillräcklig för att göra en Anslutningar med ett tryck (NFC). I detta fall ska du upprätta Bluetooth-anslutningen med hopparning.
  • Anslutningar med ett tryck (NFC) kan inte upprättas medan din Walkman är ansluten till en dator eftersom din Walkman inte går att använda då. Koppla från alla anslutningar och försök igen.