Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Förlänga batteritiden

Du kan minska batteriförbrukningen genom att använda din Walkman enligt följande.

Se ”Batteritid” för jämförelse av batteritiden baserat på inställningseffekter, standardinställningar och funktioner.

  • Stäng av strömmen manuellt.
  • Ställ in alla ljudkvalitetsinställningar på av.
  • Stäng av Bluetooth-funktionen när den inte används.