Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Ansluta med en parad smarttelefonen

Anslut en parad smarttelefon och din Walkman.

  1. Tryck och håll knappen () på vänster () sida av din Walkman i 2 sekunder för att sätta på Bluetooth-funktionen.
    När senast parad smarttelefon är ansluten hörs ett pip och lampan () på vänster () sida av din Walkman blinkar två gånger var 5:e sekund.

Tips

  • När din Walkman är ansluten till smarttelefonen visas Walkman (modellnamn) som ansluten på smarttelefonens Bluetooth-inställningsskärm. Om din Walkman inte är ansluten klicka på modellnamnet.
  • För att lyssna på musik som lagrats på din Walkman medan du är ansluten till smarttelefonen, tryck och håll nere knappen () på höger () sida av din Walkman i 2 sekunder för att byta ljudkälla.