Párosítás egy BLUETOOTH eszközzel és csatlakoztatás ahhoz

Amikor először csatlakoztat egy BLUETOOTH eszközt, akkor kölcsönös regisztráció (úgynevezett „párosítás”) szükséges. A párosítás lehetővé teszi, hogy ez az egység felismerje a másikat és viszont. Ehhez az egységhez két BLUETOOTHeszközt lehet csatlakoztatni (két mobiltelefont, vagy egy mobiltelefont és egy audio eszközt).

 1. Helyezze a BLUETOOTH eszközt az egyégtől 1 méteren belülre.
 2. Nyomja meg a MENU elemet, a [BLUETOOTH] kiválasztásához forgassa el a forgatógombot, majd nyomja meg.
 3. A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [PAIRING] elemet, majd nyomja meg.
 4. A forgatógomb elforgatásával válassza ki a [DEVICE 1]* vagy a [DEVICE 2]* elemet, majd nyomja meg.
  Miközben az egység párosítási készenléti módban van, a (BLUETOOTH) villog.

  * Miután befejeződik a párosítás, a [DEVICE 1] vagy a [DEVICE 2] módosul a párosított eszköz nevére.

 5. Annak érdekében, hogy az felismerje ezt az eszközt, végezze el a párosítást a BLUETOOTH eszközön.
 6. A képernyőn válassza ki a BLUETOOTH eszköz modell nevét.
  Ha a modell neve nem jelenik meg, ismételje meg a műveletet a 2. lépéstől.
 7. Ha a BLUETOOTH eszközhöz jelszóra* van szükség, adja meg a [0000] kódot.
  Amikor befejeződött a párosítás, a (BLUETOOTH) tovább világít.

  * Az eszköztől függően a jelszót hívhatják „kódnak”, „PIN kódnak”, „PIN számnak”, vagy „jelszónak”, stb.

 8. A BLUETOOTH eszközön válassza ki ezt az egységet a BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához.
  A csatlakozás létrejöttekor a (mobiltelefon) vagy a (audio) világítani kezd.

Megjegyzés

 • Egy BLUETOOTH eszközhöz való csatlakoztatás során ez az egység nem észlelhető egy másik eszközről. Az észlelés engedélyezéséhez lépjen be párosítási módba és keresse meg ezt az egységet a másik eszközről.

A lejátszás elindításához

Nyomja meg az SRC (forrás) elemet a [BT AUDIO] kiválasztásához.

A párosított eszköz leválasztásához

Miután párosította ezt az egységet és a BLUETOOTH eszközt, a leválasztáshoz végezze el a 2-4 lépéseket.