Az automatikusan beállított óra nem pontos.

  • A rádióhullámok alapján működő óraadat nem pontos.
    • Nyomja meg a MENU elemet, állítsa a [CLOCK] elemet a [GENERAL] menüpontban [MANUAL] állapotba, majd manuálisan állítsa be az órát.