Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Velge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)