Wi-Fi beállítások: WPS benyom

Ha a hozzáférési ponton van Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb, akkor a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb megnyomásával a hozzáférési pont egyszerűen regisztrálható a készülékhez.

  1. MENU (Vezeték nélküli) →[Wi-Fi beállítások][WPS benyom].
  2. Nyomja meg a regisztrálni kívánt hozzáférési ponton a WPS gombot.

Megjegyzés

  • A [WPS benyom] funkció csak akkor működik, ha a hozzáférési pont biztonsági beállításainál WPA vagy WPA2 protokoll lett megadva, és a hozzáférési pont támogatja a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gombos módot. Ha a WEP biztonsági protokoll lett megadva, vagy a hozzáférési pont nem támogatja a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gombos módot, végezze el a [Csatlak. pont beállít.] műveletet.
  • A hozzáférési pont funkcióival és beállításaival kapcsolatban további részleteket a hozzáférési pont használati útmutatójában talál, illetve segítséget kérhet a hozzáférési pont rendszergazdájától.
  • A környezeti feltételektől – például a fal anyagától, akadályoktól vagy a készülék és a hozzáférési pont közötti gyenge vezeték nélküli jeltől – függően előfordulhat, hogy a kapcsolat nem jön létre. Ilyen esetben helyezze át a készüléket, vagy vigye közelebb a készüléket a hozzáférési ponthoz.