Az automatikus mód váltása (Automata mód)

Váltás [Intelligens autom.] és [Kiváló automatikus] mód között.

  1. Állítsa az üzemmódtárcsát állásba.
  2. MENU(Felvétel beállítások1) → [Automata mód] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Intelligens autom.:
A készülék automatikus jelenetfelismeréssel fényképez.
Kiváló automatikus:
A készülék automatikusan fényképez, csökkentve a zajt és az elmosódást.