Fókuszmező

A fókuszálási terület kiválasztására szolgál. Akkor használja ezt a funkciót, ha az automatikus fókusz üzemmódban nehéz megfelelően fókuszálni.

 1. MENU (Felvétel beállítások1) → [Fókuszmező] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Széles :
Automatikusan a képernyőt teljes szélességében kitöltő témára fókuszál. Ha állókép felvételi üzemmódban félig lenyomja az exponáló gombot, zöld keret jelenik meg a fókuszban lévő terület körül.
Terület :
Válasszon egy zónát a képernyőn, amire a fókuszt irányítani akarja, és a készülék automatikusan kiválasztja a fókuszmezőt.
Közép :
Automatikusan a kép közepén lévő tárgyra fókuszál. A fókuszrögzítés funkcióval együtt használva elérheti a kívánt kompozíciót.
Rugalm. pontsz :
Lehetővé teszi a fókuszkeret ráállítását a képernyő kívánt pontjára, és a nagyon kis tárgyakra vagy egy szűk területre való fókuszálást.
Kiterj. rugalm. pont. :
Ha a készüléknek nem sikerül a kiválasztott egyetlen pontra fókuszálnia, a fókusz beállításához a rugalmas pont körüli fókuszpontokat használja másodlagos prioritási területként.
AF tartás :
Ha az exponáló gombot félig lenyomva tartja, a készülék a kiválasztott autofókusz területen belül követi a tárgyat. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a fókuszmód beállítása [Folyamatos AF]. Vigye a kurzort a [Fókuszmező] beállítóképernyőn az [AF tartás] lehetőségre, majd a vezérlőkerék bal/jobb oldalával válassza ki a követni kívánt mezőt. A követés kiindulási területét úgy is a kívánt pontra tudja vinni, hogy a területet rugalmas pontnak vagy kiterjesztett rugalmas pontnak jelöli ki.


A fókusztartomány-kereső keretek listája

A fókusztartomány-kereső keretek a felvételi módtól függően, az alábbiak szerint változnak.

Nagyobb területre fókuszáláskor

Kisebb területre fókuszáláskor

 • Ha a [Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Terület], és a fényképezőgépet egy mozgó téma felé tartja, a „Kisebb területre fókuszáláskor” cím alatt ismertetett fókusztartomány-kereső keret jelenhet meg.
 • Ha A-mount objektívet csatlakoztat rögzítőadapter (LA-EA1 vagy LA-EA3) segítségével (külön megvásárolható), és az [AF rendszer] beállítása [Fázisérzékelő AF], a „Kisebb területre fókuszáláskor” cím alatt ismertetett fókusztartomány-kereső keret jelenhet meg.

Ha a készülék a képernyő teljes tartománya alapján automatikusan beállította a fókuszt

 • Optikai zoomon kívüli zoom funkció használata esetén érvénytelenné válik a [Fókuszmező] beállítása, és a fókuszmező pontozott vonallal jelenik meg. Az automatikus fókusz a középső területre és annak környékére helyezi a hangsúlyt.

A fókuszmező áthelyezése

 • Ha a [Fókuszmező] beállítása [Terület], [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.], akkor a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gomb megnyomásával úgy fényképezhet, hogy a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalával mozgatja a fókuszmezőt. Ha a vezérlőkerék használatával akarja módosítani a felvételi beállításokat, nyomja meg a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gombot.
 • A fókuszkeretet a képernyőn megérintve és elhúzva gyorsan mozgathatja. Előbb állítsa át az [Érintő Vezérlés] opciót [Ki] értékről másikra.

Megjegyzés

 • A [Fókuszmező] rögzített értéke [Széles] az alábbi esetekben:
  • [Intelligens autom.]
  • [Kiváló automatikus]
  • [Jelenet]
  • Mosoly exponálás módban
 • Előfordulhat, hogy folyamatos felvételkészítés közben vagy az exponáló gomb megállás nélküli teljes lenyomása esetén az fókuszmező nincs megvilágítva.
 • Az üzemmódtárcsa (M.kép/S&Q Motion) beállításában, illetve mozgóképfelvétel esetén az [AF tartás] nem választható a [Fókuszmező] alatt.
 • Ha a [Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Terület], az AF-tartománykereső keret mérete automatikusan módosulhat a témának és a kompozíciónak megfelelően, a következőképpen:
  • Szélesebb területre fókuszáláskor, például egy tájkép esetében: nagyobb AF-tartománykereső keret jelenik meg.
  • Kisebb területre fókuszáláskor, például virágok vagy apró tárgyak esetében: kisebb AF-tartománykereső keret jelenik meg.
 • A fókuszkeret mozgatása közben nem lehet a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalához vagy a 3. egyéni gombhoz rendelt funkciókat aktiválni.