Про голосові підказки

За використання заводських налаштувань голосові підказки відтворюються на гарнітурі англійською мовою в наведених нижче випадках.

Зміст голосових підказок пояснено в дужках.

Ви можете змінити мову голосових підказок і ввімкнути або вимкнути голосові підказки за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Докладнішу інформацію наведено за URL-посиланням:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 • Під час увімкнення живлення: «Power on» (Увімкнення)
 • Під час вимкнення живлення: «Power off» (Вимкнення)
 • Під час входу в режим сполучення: «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth)
 • Під час установлення підключення Bluetooth: «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено)
 • Під час припинення підключення Bluetooth: «Bluetooth disconnected» (Пристрій Bluetooth відключено)
 • Під час визначення залишку заряду акумулятора: «Battery about XX %» (Заряд акумулятора прибл. XX %). (Значення «XX» указує на приблизний залишок заряду. Використовуйте його лише як орієнтовний показник.) / «Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)
 • Якщо залишок заряду акумулятора низький: «Low battery, please recharge headset» (Низький заряд акумулятора, перезарядіть гарнітуру)
 • У разі автоматичного вимкнення пристрою через низький заряд акумулятора: «Please recharge headset. Power off» (Перезарядіть гарнітуру. Живлення вимкнено.)
 • У разі ввімкнення функції заглушення шумів: «Noise canceling» (Заглушення шумів)
 • У разі ввімкнення режиму навколишніх звуків: «Ambient sound» (Навколишні звуки)
 • У разі вимкнення функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків: «Ambient Sound Control off» (Керування навколишніми звуками вимкнено)
 • У разі запуску оптимізатора NC: «Optimizer start» (Оптимізатор запущено)
 • Після завершення роботи оптимізатора NC: «Optimizer finished» (Оптимізатор завершено)
 • Якщо функція Google Асистент недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після натискання кнопки Google Асистент на гарнітурі: «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено)
 • Якщо функція Amazon Alexa недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після натискання кнопки Amazon Alexa на гарнітурі: «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз)

Примітка

 • Навіть якщо після зміни мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову не буде змінено.
 • Якщо голосові підказки не чутно після змінення мови голосових підказок або оновлення мікропрограми, вимкніть гарнітуру та ввімкніть її ще раз.