Сполучення з комп’ютером і підключення до нього (Windows 8/Windows 8.1)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перш ніж розпочати процедуру сполучення, переконайтеся в наведеному нижче.

 • На комп’ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення пристроїв для відтворення музики (A2DP).
 • Комп’ютер розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
 • Гарнітура достатньо заряджена.
 • Інструкція з експлуатації комп’ютера перед вами.
 • Залежно від комп’ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп’ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкції з експлуатації комп’ютера.
 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся, що синій індикатор постійно блимає по 2 рази поспіль. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).

 2. Виведіть комп’ютер із режиму сну.
 3. Зареєструйте гарнітуру за допомогою комп’ютера.
  1. Наведіть вказівник миші на верхній правий кут екрана (якщо використовується сенсорна панель, проведіть пальцем від правого краю екрана), а потім виберіть пункт [Settings] на панелі ключових кнопок.

  2. Виберіть пункт [Change PC Settings] на ключовій кнопці [Settings].

  3. Виберіть [PC and devices] у розділі [PC Settings].

  4. Виберіть [Bluetooth].

  5. Виберіть пункт [WH-1000XM3], а потім натисніть кнопку [Pair].

   Якщо на екрані комп’ютера з’явиться запит на ключ доступу (*), введіть «0000».

   Гарнітуру та комп’ютер буде сполучено та підключено одне до одного. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

   Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «Підключення до сполученого комп’ютера (Windows 8/Windows 8.1)».

   Якщо [WH-1000XM3] немає на екрані, повторіть дії з кроку 3.

   *Пароль може мати назву «PIN-код», «Код доступу» або «Ключ доступу».

Підказка

Примітка

 • Під час реєстрації (сполучення) на пристрої, з якого встановлюється з’єднання, відображається [WH-1000XM3] або [LE_WH-1000XM3] чи обидва написи зразу. Якщо відображаються обидва написи або лише [WH-1000XM3], торкніться [WH-1000XM3]. Або ж торкніться [LE_WH-1000XM3], якщо відображається лише [LE_WH-1000XM3].
 • Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому разі повторіть дії з кроку 1.
 • Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • У разі сполучення з 9-м пристроєм.

   Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.

  • Коли інформацію про сполучення видалено з пристрою Bluetooth.
  • У разі ініціалізації гарнітури.

   Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.

 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.