Керування аудіопристроєм (підключення BLUETOOTH)

Якщо пристрій BLUETOOTH підтримує AVRCP, ви можете керувати ним за допомогою гарнітури. Наявність функцій залежить від пристрою BLUETOOTH. Зверніться до інструкції з експлуатації вашого пристрою BLUETOOTH.

Кожна кнопка має наступну функцію:

:
  • натисніть один раз під час паузи, щоб розпочати програвання;
  • натисніть один раз під час програвання, щоб зробити паузу.
+/–/ / :
  • натисніть, щоб налаштувати гучність;
  • натисніть і утримуйте, доки не пролунає звуковий сигнал, щоб перейти до початку наступної пісні/початку попередньої (або поточної) пісні. Відпустивши кнопку, натисніть протягом 1 секунди, щоб перейти до початку наступної/попередньої пісні, має пролунати звуковий сигнал (цю операцію можна повторити).

Примітка

  • Якщо умови спілкування погані, то пристрій BLUETOOTH може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
  • Доступність функцій залежить від пристрою BLUETOOTH. Під час використання пристрою в описаний вище спосіб він може спрацьовувати по-іншому або не працювати взагалі.