Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Від’єднайте кабель micro-USB, вимкніть гарнітуру, а потім натисніть і утримуйте водночас кнопки і – протягом понад 7 секунд.

Індикатор (синій) блимне 4 рази ( ), а гарнітура повернеться до заводських налаштувань. Видалено будь-яку інформацію про сполучення.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.