Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Сполучення – це процес, необхідний для створення зв’язку між пристроями BLUETOOTH для уможливлення бездротового підключення.

Пристрій потрібно сполучити з гарнітурою, щоб уперше створити підключення BLUETOOTH.

Перед початком процедури сполучення переконайтеся в тому, що:

 • смартфон розташовано на відстані до 1 м від гарнітури;
 • гарнітура достатньо заряджена;
 • інструкція з експлуатації смартфону перед вами.
 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Коли ви сполучатимете гарнітуру із пристроєм уперше після її придбання або після ініціалізації гарнітури (у гарнітурі не буде інформації про сполучення), натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 2 секунд за вимкненої гарнітури. Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся в тому, що індикатор блимає синім і червоним навперемінки після того, як ви відпустили кнопку. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH pairing» (Сполучення BLUETOOTH).

 2. Розблокуйте екран смартфону Android, якщо його заблоковано.
 3. Знайдіть цю гарнітуру на смартфоні.
  1. Виберіть [Setting] — [Bluetooth].
  2. Торкніться [] поруч із [Bluetooth], щоб увімкнути функцію BLUETOOTH.

  3. Торкніться [Bluetooth].

 4. Торкніться [Search for devices].
 5. Торкніться [MDR-XB70BT].

  Якщо на екрані смартфону з’явиться запит на ключ доступу (*), введіть «0000».

  Гарнітура та смартфон сполучені одне з одним і підключені. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).

  Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «Підключення до сполученого смартфону з ОС Android».

  Якщо [MDR-XB70BT] немає на екрані, повторіть спробу з кроку 3.

  *Пароль може мати назву «PIN-код», «Код доступу» або «Ключ доступу».

Примітка

 • Якщо сполучення не буде здійснено протягом приблизно 5 хвилин, то режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому випадку повторіть спробу з кроку 1.
 • Коли пристрої BLUETOOTH сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • Гарнітуру вже сполучено з 8 пристроями, а треба сполучити з новим.
   Гарнітуру можна сполучити не більше, ніж з 8 пристроями. При сполученні нового пристрою після сполучення 8 інших пристроїв сполучений пристрій з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на новий.
  • Коли інформацію про сполучення видалено з пристрою BLUETOOTH.
  • Під час ініціалізації гарнітури вся інформація про сполучення видаляється.
   У такому разі видаліть із цього пристрою BLUETOOTH інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Підказка