Не можна здійснити сполучення.

  • Розташуйте гарнітуру та пристрій BLUETOOTH на відстані до 1 м одне від одного.
  • Коли гарнітура вмикається вперше після придбання, ініціалізації або ремонту, то вона автоматично входить у режим сполучення. Сполучіть гарнітуру з пристроєм BLUETOOTH. Якщо ви хочете сполучити другий і наступні пристрої, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури протягом приблизно 7 секунд, щоб увійти в режим сполучення.
  • Коли ви знову сполучуєте гарнітуру з пристроями після ініціалізації чи ремонту, то інформація про сполучення з гарнітурою, яка залишилася на iPhone чи на іншому пристрої, може завадити успішному сполученню. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.