Сполучення з iPhone і підключення до нього

Сполучення – це процес, необхідний для створення зв’язку між пристроями BLUETOOTH для уможливлення бездротового підключення.

Пристрій потрібно сполучити з гарнітурою, щоб уперше створити підключення BLUETOOTH.

Перед початком процедури сполучення переконайтеся в тому, що:

 • iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури;
 • гарнітура достатньо заряджена;
 • інструкція з експлуатації iPhone перед вами.
 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Коли ви сполучатимете гарнітуру із пристроєм уперше після її придбання або після ініціалізації гарнітури (у гарнітурі не буде інформації про сполучення), натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 2 секунд за вимкненої гарнітури. Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся в тому, що індикатор блимає синім і червоним навперемінки після того, як ви відпустили кнопку. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH pairing» (Сполучення BLUETOOTH).

 2. Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.
 3. Виберіть налаштування BLUETOOTH на iPhone.
  1. Виберіть [Settings].
  2. Торкніться [Bluetooth].

  3. Торкніться [], щоб змінити значення на [] (увімкнення функції BLUETOOTH).

 4. Торкніться [MDR-XB70BT].

  Якщо на екрані iPhone з’явиться запит на ключ доступу (*), введіть «0000».

  Гарнітуру та iPhone буде сполучено одне з одним і підключено. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).

  Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «Підключення до сполученого iPhone».

  Якщо [MDR-XB70BT] немає на екрані, повторіть спробу з кроку 3.

  *Пароль може мати назву «PIN-код», «Код доступу» або «Ключ доступу».

Примітка

 • Якщо сполучення не буде здійснено протягом приблизно 5 хвилин, то режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому випадку повторіть спробу з кроку 1.
 • Коли пристрої BLUETOOTH сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • Гарнітуру вже сполучено з 8 пристроями, а треба сполучити з новим.
   Гарнітуру можна сполучити не більше, ніж з 8 пристроями. При сполученні нового пристрою після сполучення 8 інших пристроїв сполучений пристрій з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на новий.
  • Коли інформацію про сполучення видалено з пристрою BLUETOOTH.
  • Під час ініціалізації гарнітури вся інформація про сполучення видаляється.
   У такому разі видаліть із цього пристрою BLUETOOTH інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
 • Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, ініціалізацією гарнітури, видаліть зі свого iPhone інформацію про сполучення гарнітури та знову сполучіть пристрої.
 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Підказка