Цифров фотоапаратDSC-W800

Сцена на снимане на неподвижно изображение

Можете да изберете режима на снимане на неподвижни изображения, когато режимът е настроен на [Неподвижно изображение].

  1. MENU - (Неподвижно изображение) - (Сцена на снимане на неподвижно изображение) - желаният режим

(Интелигентен авт. режим)(Настройка по подразбиране):

Можете да снимате с автоматично регулирана настройка.

(Автоматична програма):

Можете да снимате с автоматично настроена експонация (скоростта на затвора и стойността на отвора на диафрагмата).

Можете също да избирате различни настройки чрез менюто.

(Фотоефект):

Можете да снимате неподвижно изображение с оригинална текстура според желания ефект.

(Избор на сцена):

Можете да снимате с предварително зададени настройки според сцената.

(Парти):

Може да заснемете парти сцена с със светли и живи тонове.

(SteadyShot):

Можете да снимате красиво с намалено размазване.