Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Biranje režima okidanja (Neprekidno snimanje/Odloženo okidanje)