Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Umetanje memorijske kartice

Umetnite memorijsku karticu u proizvod.

 1. Otvorite poklopac i umetnite memorijsku karticu tako da klikne.
  • microSD memorijska kartica: umetnite memorijsku karticu ravno u smjeru prikazanom na slici A tako da klikne.

  • Mediji Memory Stick Micro (M2): umetnite memorijsku karticu ravno u smjeru prikazanom na slici B tako da klikne.

  A: Strana s naljepnicom

  B: Strana s terminalom

  C: Pristupna žaruljica

Napomena

 • Kako biste osigurali stabilan rad memorijske kartice, preporučujemo da je prije prve upotrebe formatirate. Formatiranjem memorijske kartice izbrisat će se svi podaci koji su na njoj pohranjeni i neće se moći oporaviti. Važne podatke spremite na osobno računalo i sl.
 • Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formatirajte memorijsku karticu.
 • Provjerite je li memorijska kartica pravilno umetnuta. Ako na silu umetnete memorijsku karticu u pogrešnom smjeru, možete oštetiti memorijsku karticu, utor memorijske kartice ili slikovne podatke.
 • Nemojte umetati nijednu memorijsku karticu koja ne odgovara utoru memorijske kartice. U protivnom može doći do kvara.
 • Kada umećete ili vadite memorijsku karticu, pripazite da memorijska kartica ne iskoči i ne ispadne.
 • Proizvod neće prepoznati memorijsku karticu ako je ne umetnete ravno i u ispravnom smjeru.
 • Ako se prikaže [Preparing image database file. Please wait.], pričekajte da poruka nestane.

Savjet

 • Za vađenje memorijske kartice otvorite poklopac i lagano gurnite memorijsku karticu prema unutra.