Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Napomene o uređivanju

  • Na ovom proizvodu je moguće izvesti neke osnovne radnje uređivanja. Ako želite da obavite naprednije radnje uređivanja, instalirajte i koristite softver „PlayMemories Home“.
  • Kada izbrišete slike, više ne možete da ih povratite. Sačuvajte važne filmove i fotografije pre brisanja.
  • Ne uklanjajte komplet baterija ili adapter za naizmeničnu struju iz ovog proizvoda dok brišete ili delite slike. To bi moglo da ošteti medijum za snimanje.
  • Ne izbacujte memorijsku karticu u toku brisanja ili deljenja slika koje su snimljene na nju.
  • Ako izbrišete ili podelite filmove koji su uključeni u sačuvane scenarije, scenariji će takođe biti izbrisani.