Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Brisanje izabranih slika

Izaberite i izbrišite nepotrebne slike.

  1. Pritisnite dugme i postavite ovaj proizvod u režim reprodukcije.
  2. Na ekranu Event View, izaberite , a zatim izaberite format filma koji želite da izbrišete.

  3. – [Edit/Copy] – [Delete].
  4. Izaberite [Multiple Images], a zatim izaberite tip slike koju želite da izbrišete.

  5. Dodajte znakove za potvrdu na filmove ili fotografije koje želite da izbrišete i izaberite .

Savet

  • Zaštićene slike ne mogu da se izbrišu (). Uklonite zaštitu sa podataka pre brisanja.
  • Da biste izbrisali neželjene delove filma, podelite film, a zatim izbrišite taj deo.