Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Korišćenje pametnog telefona ili tableta kao bežičnog daljinskog upravljača pomoću funkcije NFC (NFC daljinsko upravljanje jednim dodirom)

Ovim proizvodom možete da rukujete koristeći pametni telefon ili tablet na kojem je omogućen NFC kao bežični daljinski upravljač.

Napomena

 • Unapred se uverite da pametni telefon nije u režimu mirovanja i da je ekran otključan.
 1. Instalirajte „PlayMemories Mobile“ na pametni telefon.
  • Ako je „PlayMemories Mobile“ već instaliran na vašem pametnom telefonu, ažurirajte softver na najnoviju verziju.
 2. Izaberite [Settings] na pametnom telefonu, a zatim [More…] i postavite znak za potvrdu pored stavke [NFC].

 3. Uđite u režim snimanja, a zatim dodirnite (N-oznaku) na ovom proizvodu (N-oznakom) na pametnom telefonu.

  • Uverite se da se prikazuje (N-oznaka) na LCD monitoru ovog proizvoda.
  • Držite ovaj proizvod i pametni telefon zajedno i držite ih mirno tokom 1–2 sekunde dok se na pametnom telefonu ne pokrene aplikacija „PlayMemories Mobile“.
 4. Upravljajte ovim proizvodom pomoću pametnog telefona.

Napomena

 • Veličina fotografije uskladištene na pametnom telefonu je [2M], osim kada je veličina slike [ S (VGA)].
 • Filmovi se snimaju na ovom proizvodu i ne skladište se na pametnom telefonu.
 • Način rada i izgled ekrana aplikacije su podložni izmenama u sledećim nadogradnjama bez prethodne najave.
 • Nema garancija da će ova aplikacija raditi na svim pametnim telefonima i tabletima.
 • Ako se veza ne uspostavi, pokušajte postupak opisan u odeljku „Povezivanje na Android pametni telefon ili tablet“.

Savet

 • Informacije o najnovijim podržanim operativnim sistemima potražite na stranici za preuzimanje aplikacije „PlayMemories Mobile“.