Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Povezivanje na Android pametni telefon ili tablet

Pokazano je kako da povežete ovaj proizvod sa Android pametnim telefonom ili tabletom. Unapred prikažite SSID i lozinku tako što ćete izabrati [Send to Smartphone] ili [Ctrl with Smartphone] na ovom proizvodu.

  1. Pokrenite „PlayMemories Mobile“ na pametnom telefonu.

  2. Izaberite SSID koji se prikazuje na ovom proizvodu.

  3. Unesite lozinku koja se prikazuje na ovom proizvodu.