Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Povezivanje na pametni telefon ili tablet na kojem je omogućen NFC

Možete lako da povežete ovaj proizvod sa Android pametnim telefonom ili tabletom na kojem je omogućen NFC.

Napomena

  • Unapred se uverite da pametni telefon nije u režimu mirovanja i da je ekran otključan.
  1. Dodirnite (N-oznaku) na ovom proizvodu (N-oznakom) na pametnom telefonu.
    • Uverite se da se prikazuje (N-oznaka) na LCD monitoru ovog proizvoda.

Šta možete da radite pomoću NFC veze

Radnje dostupne kada dodirnete ovaj proizvod pametnim telefonom na kojem je omogućen NFC se razlikuju u zavisnosti od statusa ovog proizvoda.

Kada je ovaj proizvod u režimu snimanja filmova/fotografija
Pokreće se [Ctrl with Smartphone].
Kada se slike reprodukuju na ovom proizvodu
Pokreće se [Send to Smartphone] i prenose se slike koje se reprodukuju.

Napomena

  • Da biste na ovom proizvodu koristili funkcije za povezivanje jednim dodirom, potreban je pametni telefon ili tablet na kojem je omogućen NFC.
  • NFC (Near Field Communication) je međunarodni standard za tehnologiju bežične komunikacije kratkog dometa.
  • Ako se veza ne uspostavi, pokušajte postupak opisan u odeljku „Povezivanje na Android pametni telefon ili tablet“.