Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Prenošenje filmova (MP4) i fotografija na pametni telefon ili tablet pomoću funkcije NFC (NFC deljenje jednim dodirom)

Prenesite slike na na Android pametni telefon ili tablet na kojem je omogućen NFC.

Napomena

 • Unapred se uverite da pametni telefon nije u režimu mirovanja i da je ekran otključan.
 1. Instalirajte „PlayMemories Mobile“ na pametni telefon.
  • Ako je „PlayMemories Mobile“ već instaliran na vašem pametnom telefonu, ažurirajte softver na najnoviju verziju.
 2. Izaberite [Settings] na pametnom telefonu, a zatim [More…] i postavite znak za potvrdu pored stavke [NFC].

 3. Pritisnite dugme na ovom proizvodu da biste ušli u režim reprodukcije, a zatim na LCD monitoru ovog proizvoda prikažite sliku koju želite da prenesete.
 4. Dodirnite (N-oznaku) na ovom proizvodu (N-oznakom) na pametnom telefonu.

  • Držite ovaj proizvod i pametni telefon zajedno i držite ih mirno tokom 1–2 sekunde dok se na pametnom telefonu ne pokrene aplikacija „PlayMemories Mobile“.
  • Uverite se da se prikazuje (N-oznaka) na LCD monitoru ovog proizvoda.
 5. Slike sa ovog proizvoda se prenose na pametni telefon.
  • Prenete slike će biti uskladištene u Gallery/Album na Android pametnom telefonu/tabletu ili u Album na iPhone/iPad uređaju.

Napomena

 • Ne možete da prenesete filmove u AVCHD formatu.
 • Funkcija [Send to Smartphone] nije dostupna kada MP4 filmovi ili fotografije nisu sačuvani na ovom proizvodu.
 • Ako želite da uvezete slike snimljene na memorijskoj kartici, umetnite memorijsku karticu u ovaj proizvod, a zatim izaberite memorijsku karticu u [Media Select] (modeli sa unutrašnjom memorijom).
 • Nema garancija da će ova aplikacija raditi na svim pametnim telefonima i tabletima.
 • Ako se veza ne uspostavi, pokušajte postupak opisan u odeljku „Povezivanje na Android pametni telefon ili tablet“.

Savet

 • Informacije o najnovijim podržanim operativnim sistemima potražite na stranici za preuzimanje aplikacije „PlayMemories Mobile“.