Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Prenošenje filmova (MP4) i fotografija na pametni telefon ili tablet

Prenesite slike na pametni telefon ili tablet.

 1. Instalirajte „PlayMemories Mobile“ na pametni telefon.
  • Ako je „PlayMemories Mobile“ već instaliran na vašem pametnom telefonu, ažurirajte softver na najnoviju verziju.
 2. Pritisnite dugme i postavite ovaj proizvod u režim reprodukcije.
 3. Na LCD monitoru ovog proizvoda, izaberite – [Edit/Copy] – [Send to Smartphone] – [Select on This Device].
  • Ako izaberete [Select on Smartphone], na ekranu pametnog telefona će se prikazati sve slike uskladištene u unutrašnjoj memoriji ovog proizvoda (modeli sa unutrašnjom memorijom) ili na memorijskoj kartici.
 4. Izaberite tip slike koju želite da prenesete.

 5. Izaberite sliku koju želite da prenesete, dodajte oznaku , a zatim izaberite .

  • SSID i lozinka se prikazuju na LCD monitoru ovog proizvoda. Ovaj proizvod je sada spreman da bude povezan preko pametnog telefona.

  A: SSID

  B: Lozinka

 6. Pokrenite „PlayMemories Mobile“, potom na ekranu pametnog telefona izaberite SSID prikazan na LCD monitoru ovog proizvoda, a zatim unesite lozinku prikazanu na LCD monitoru ovog proizvoda.
 7. Slike sa ovog proizvoda se prenose na pametni telefon.
  • Prenete slike će biti uskladištene u Gallery/Album na Android pametnom telefonu/tabletu ili u Album na iPhone/iPad uređaju.

Napomena

 • Ne možete da prenesete filmove u AVCHD formatu.
 • Funkcija [Send to Smartphone] nije dostupna kada MP4 filmovi ili fotografije nisu sačuvani na ovom proizvodu.
 • Ako želite da uvezete slike snimljene na memorijskoj kartici, umetnite memorijsku karticu u ovaj proizvod, a zatim izaberite memorijsku karticu u [Media Select] (modeli sa unutrašnjom memorijom).
 • Nema garancija da će ova aplikacija raditi na svim pametnim telefonima i tabletima.

Savet

 • Informacije o najnovijim podržanim operativnim sistemima potražite na stranici za preuzimanje aplikacije „PlayMemories Mobile“.