Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Korišćenje pametnog telefona ili tableta kao bežičnog daljinskog upravljača

Ovim proizvodom možete da rukujete koristeći pametni telefon ili tablet kao bežični daljinski upravljač.

 1. Instalirajte „PlayMemories Mobile“ na pametni telefon.
  • Ako je „PlayMemories Mobile“ već instaliran na vašem pametnom telefonu, ažurirajte softver na najnoviju verziju.
 2. Na LCD monitoru ovog proizvoda, izaberite – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Ctrl with Smartphone].
  • SSID i lozinka se prikazuju na LCD monitoru ovog proizvoda. Ovaj proizvod je sada spreman da se njime rukuje preko pametnog telefona.

  A: SSID

  B: Lozinka

 3. Pokrenite „PlayMemories Mobile“, potom na ekranu pametnog telefona izaberite SSID prikazan na LCD monitoru ovog proizvoda, a zatim unesite lozinku prikazanu na LCD monitoru ovog proizvoda.
  • Povežite se na ovaj proizvod pomoću pametnog telefona.
 4. Upravljajte ovim proizvodom pomoću pametnog telefona.

Napomena

 • Veličina fotografije uskladištene na pametnom telefonu je [2M], osim kada je veličina slike [ S (VGA)].
 • Filmovi se snimaju na ovom proizvodu i ne skladište se na pametnom telefonu.
 • Način rada i izgled ekrana aplikacije su podložni izmenama u sledećim nadogradnjama bez prethodne najave.
 • Nema garancija da će ova aplikacija raditi na svim pametnim telefonima i tabletima.

Savet

 • Informacije o najnovijim podržanim operativnim sistemima potražite na stranici za preuzimanje aplikacije „PlayMemories Mobile“.