Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Povezivanje proizvoda na iPhone ili iPad uređaj

Pokazano je kako da povežete ovaj proizvod sa iPhone ili iPad uređajem. Unapred prikažite SSID i lozinku tako što ćete izabrati [Send to Smartphone] ili [Ctrl with Smartphone] na ovom proizvodu.

  1. Otvorite meni za postavke.

  2. Izaberite Wi-Fi.

  3. Izaberite SSID koji se prikazuje na ovom proizvodu.

  4. Unesite lozinku koja se prikazuje na ovom proizvodu.

  5. Potvrdite da je izabran SSID koji se prikazuje na ovom proizvodu.

  6. Vratite se na početni meni i pokrenite „PlayMemories Mobile“.