Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Copy

Možete da iskopirate slike uskladištene na mediju za snimanje ovog proizvoda. Originalna kopija slike neće biti izbrisana nakon što postupak kopiranja bude dovršen. Kada izaberete [Copy], prikazuje se ekran koji traži od vas da izaberete izvor i odredište za slike koje će se kopirati. Izaberite željenu stavku.

  1. – [Edit/Copy] – [Copy] – željeni izvor i željeno odredište za slike – željena postavka.

Opis stavki menija

Multiple Images:

Možete da izaberete slike koje ćete kopirati. Izaberite tip slike koju želite da iskopirate, potom dodajte na željene slike, a zatim izaberite .

All In Event:

Možete odjednom da iskopirate sve slike od izabranog datuma.

Izaberite datum koji želite da iskopirate koristeći /, a zatim izaberite .

Napomena

  • Kada snimate slike na memorijsku karticu prvi put, kreirajte datoteku baze podataka za slike tako što ćete izabrati [Repair Img. DB F.] – [Memory Card]. (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E)
  • Povežite ovaj proizvod na zidnu utičnicu koristeći adapter za naizmeničnu struju da biste sprečili gubitak napajanja ovog proizvoda tokom kopiranja.