Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Korišćenje ovog proizvoda širom sveta

Izvor napajanja

  • Ovaj proizvod možete da koristite u bilo kojoj zemlji/regionu koristeći adapter za naizmeničnu struju isporučen uz ovaj proizvod i u opsegu napona od AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz. Takođe možete da napunite komplet baterija.

Gledanje slika na povezanom TV-u

  • Da biste videli slike na TV-u (ili monitoru), potrebno je da povežete ovaj proizvod sa TV-om (ili monitorom) pomoću HDMI kabla (isporučen) ili AV kabla (prodaje se zasebno). Pogledajte odeljak „O sistemima boja na TV-u“ da biste proverili zemlje i regione u kojima je format signala reprodukcije ovog proizvoda podržan.

Pregled filmova u kvalitetu slike visoke rezolucije (HD)

  • U zemljama/regionima u kojima je podržano emitovanje u kvalitetu slike visoke rezolucije (HD), možete da vidite snimljene filmove na TV-u istom kvalitetu slike visoke rezolucije (HD) kao da su snimljeni ovim proizvodom.

    Da biste videli slike i istom kvalitetu slike visoke rezolucije (HD) kao da su snimljeni ovim proizvodom, potrebni su vam HDMI kabl i TV visoke rezolucije (ili monitor) koji podržava format signala za ovaj proizvod i opremljen je HDMI priključkom.

O sistemima boja na TV-u

  • Za formate signala koje ovaj proizvod podržava, pogledajte „Informacije o modelima“. Da biste videli slike sa ovog proizvoda na TV-u, koristite TV (ili monitor) koji podržava format signala ovog proizvoda.
PAL:
Australija, Austrija, Belgija, Češka Republika, Danska, Finska, Holandija, Hong Kong, Hrvatska, Indonezija, Italija, Kina, Kuvajt, Mađarska, Malezija, Nemačka, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Singapur, Slovačka Republika, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Vijetnam itd.
PAL-M:
Brazil
PAL-N:
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
NTSC:
Bahami, Bolivija, Centralna Amerika, Čile, Ekvador, Filipini, Gvajana, Jamajka, Japan, Kanada, Kolumbija, Koreja, Meksiko, Peru, SAD, Srednja Amerika, Surinam, Tajvan, Venecuela itd.
SECAM:
Bugarska, Francuska, Grčka, Gijana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina itd.

Podešavanje lokalnog vremena

  • Sat možete da podesite prema lokalnom vremenu podešavajući vremensku razliku kada koristite ovaj proizvod u inostranstvu. Izaberite – [Setup] – [Clock Settings] – [Daylight Savings] ili [Summer Time], zatim – [Setup] – [Clock Settings] – [Area Setting].