Personliga ljudsystemSRS-X5

Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

 1. Starta högtalaren.

  -indikatorn (ström) lyser grön.

 2. Tryck på -knappen (BLUETOOTH) PAIRING.

  -indikatorn (BLUETOOTH) börjar blinka vit.

  När du trycker på -knappen (BLUETOOTH) PAIRING försöker högtalaren upprätta en BLUETOOTH-anslutning med den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om enheten finns i närheten upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och -indikatorn (BLUETOOTH) fortsätter att lysa. Om du vill ansluta en annan BLUETOOTH-enhet, måste du först avsluta nuvarande BLUETOOTH-anslutning genom att manövrera ansluten BLUETOOTH-enhet.

 3. Upprätta BLUETOOTH-anslutning från BLUETOOTH-enheten.

  När BLUETOOTH-anslutning är upprättad fortsätter -indikatorn (BLUETOOTH) att lysa.

Tips

 • Om högtalaren befinner sig i BLUETOOTH-läget när du startar den, försöker högtalaren att upprätta en BLUETOOTH-anslutning med den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om enhetens BLUETOOTH-funktion är aktiverad upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt.
 • När högtalaren växlar till BLUETOOTH-läget genom att trycka på -knappen (BLUETOOTH) PAIRING försöker högtalaren upprätta en BLUETOOTH-anslutning med den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om enhetens BLUETOOTH-funktion är aktiverad upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt.
 • När standbyfunktionen för BLUETOOTH aktiveras slås högtalaren på automatiskt genom att använda en BLUETOOTH-enhet och BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

OBS!

 • Om högtalaren försöker upprätta en anslutning till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten, kan det i vissa fall hända att anslutningen misslyckas. Avsluta i sådana fall BLUETOOTH-anslutningen genom att manövrera den anslutna BLUETOOTH-enheten.