Personliga ljudsystemSRS-X5

Inget ljud/ljud endast från en högtalare/låg ljudnivå

  • Kontrollera att både högtalaren och den anslutna enheten är påslagna.
  • Höj volymen på högtalaren och den anslutna enheten.
  • Kontrollera att den anslutna enheten spelar upp.
  • Kontrollera att anslutningskabelns (medföljer ej) båda kontakter är ordentligt anslutna till högtalaren och den anslutna enheten.
  • Om du ansluter en dator till högtalaren ska du se till att inställningen för utgående ljud på datorn är inställd för en BLUETOOTH-enhet.
  • Kontrollera så att högtalaren har upprättat en BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.
  • Koppla samman högtalaren och BLUETOOTH-enheten igen.
  • Om den enhet som är ansluten till AUDIO IN-uttaget har monoljud matas ljudet endast ut från den vänstra högtalaren.