Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Odtwarzanie losowe

Odtwarzanie utworów w kolejności losowej. Zakres utworów można zmienić.

  1. Na ekranie odtwarzania muzyki wyświetl menu opcji i wybierz [Tryb odtwarzania] - [Losowo] lub [Losowo i powtarzanie].

Uwaga

  • Jeśli [Tryb odtwarzania] ustawiono na [Losowo] lub [Losowo i powtarzanie], a [Zakres odtwarzania] ustawiono na [Cały zakres], odtwarzacz Walkman nie będzie od razu odtwarzać losowo wszystkich utworów. Zamiast tego odtwarzacz Walkman wybierze danego wykonawcę, album itd. i rozpocznie losowe odtwarzanie utworów tego wykonawcy, albumu itd., po czym przejdzie do kolejnego wykonawcy lub albumu. Aby losowo odtwarzać wszystkie utwory, należy wybrać opcję [Wszystkie utwory]. W przypadku włączenia tej funkcji z poziomu listy zakładek odtwarzane będą tylko utwory z tej listy.