Vklop in izklop

 1. Držite pritisnjeno tipko () za 4 sekund, dokler se predvajalnik ne vklopi.

  Ko prvič vklopite predvajalnik, se bo zagnal čarovnik za začetno namestitev. Sledite navodilom na zaslonu.

  Naslednje elemente lahko nastavite med začetno nastavitvijo.

  • Jezik
  • Datum in ura

Če želite izklopiti predvajalnik

Držite pritisnjeno tipko () za 2 sekunde, medtem ko je zaslon vklopljen.

Sledite navodilom na zaslonu za izklop predvajalnika.

Sprostite HOLD funkcijo, če je vklopljena.

Namig

 • Zaslon se samodejno izklopi, če določen čas ne upravljate predvajalnika. Za vklop zaslona pritisnite gumb ().
 • Če želite ohraniti Baterijo, izberite [Auto Power Off]. Predvajalnik se samodejno izklopi, če določen čas ne upravljate predvajalnika po tem, ko začasno zaustavite predvajanje. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].

Opomba

 • Predvajalnik ne prikaže ure. Nastavitev ure se uporablja za upravljanje podatkov.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.

Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.