Upravljanje seznamov predvajanja na predvajalniku

Svoje priljubljene skladbe lahko zberete in jih shranite kot sezname predvajanja na predvajalniku.

Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

 • Dodajanje skladb na sezname predvajanja v predvajalniku.
 • Poslušanje seznamov predvajanja na predvajalniku.
 • Brisanje seznamov predvajanja iz predvajalnika.

Dodajanje skladb na sezname predvajanja v predvajalniku

Sezname predvajanja lahko shranite v notranji pomnilnik predvajalnika ali na microSD kartico. Skladb iz notranjega pomnilnika ni mogoče dodati na seznam predvajanja na microSDkartici ali obratno.

 1. Izvedite nekaj od naslednjega.

  • Medtem ko predvajalnik predvaja ali je začasno zaustavil skladbo, ki jo želite dodati na seznam predvajanja:
   Na zaslonu za predvajanje, tapnite , nato pa [Add to Playlist].
  • Ko se prikaže seznam (seznam skladb, seznam albumov, čakalna vrsta predvajanja itd.):
   Tapnite ob želenem elementu na seznamu, če želite prikazati pojavni meni. Tapnite, [Add to Playlist].

  Pojavi se zaslon za izbor seznama predvajanja.

 2. Tapnite ime seznama predvajanja, če želite dodati skladbo.

Namig

 • Na seznam predvajanja lahko dodate največ 999skladb.
 • Celoten seznam lahko dodate na seznam predvajanja. Ko se prikaže zaslon čakalna vrsta predvajanja ali zaslon seznam zaznamkov, tapnite , nato pa [Add All Songs to Playlist].
 • Spremenite lahko vrstni red skladb na seznamu predvajanja. Na zaslonu knjižnica izberite seznam predvajanja. Tapnite in nato še [Edit Song Order]. Povlecite in spustite za prerazporeditev skladbe. Tapnite [Complete] za shranjevanje vrstnega reda skladb.
 • Spremenite lahko ime seznama predvajanja, v pojavnem meniju. Na zaslon knjižnica, tapnite [Playlists]. Tapnite zraven seznama predvajanja, nato pa [Edit Playlist Name].
 • Na predvajalnik lahko prenesete sezname predvajanja, ki ste jih ustvarili s programom Music Center for PC ali iTunes. Na predvajalniku lahko upravljate sezname predvajanja v obliki zapisa m3u.
 • Na predvajalniku lahko ustvarite nov seznam predvajanja. Če želite ustvariti nov seznam predvajanja, tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
  – [Add to Playlist] – [New Playlist].
  Nato poimenujte seznam predvajanja in tapnite [Complete] za dokončanje.

Opomba

 • Ne morete registrirati slike naslovnic albumov za sezname predvajanja.

Poslušanje skladb na seznamu predvajanja na predvajalniku

 1. Na zaslon knjižnica, tapnite [Playlists].

 2. Tapnite želeni seznam predvajanja in nato želeno skladbo.

Brisanje seznamov predvajanja iz predvajalnika

 1. Na zaslonu knjižnica, tapnite [Playlists] za prikaz seznama predvajanja.

 2. Tapnite zraven seznama predvajanja, ki jih želite izbrisati, in nato tapnite [Delete].

 3. Sledite navodilom na zaslonu.

Namig

 • Skladbe lahko odstranite s seznama predvajanja.

  Prikažite seznam skladb na seznamu predvajanja in tapnite za prikaz pojavnega menija. Nato izberite [Delete from Playlist].

Opomba

 • Tudi če izbrišete seznam predvajanja, skladbe s seznama predvajanja ne bodo izbrisane iz predvajalnika.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.

Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.