Prvo povezovanje predvajalnika z neseznanjenim pametnim telefonom

Predvajalnik lahko uporabljate za poslušanje glasbe s pametnega telefona prek povezave Bluetooth (funkcija sprejemnika Bluetooth). Za poslušanje glasbe priključite slušalke na predvajalnik.

Z združljivimi slušalkami lahko prav tako uporabljate funkcijo Zmanjšanje hrupa ali Način zvoka v okolici.

Ko prvič povežete pametni telefon, morate registrirati predvajalnik na pametnem telefonu in obratno. Ta registracija se imenuje »seznanjanje« . Ko ste seznanili predvajalnik in pametni telefon, ju lahko v prihodnje enostavno povežete.

Naslednja navodila korak za korakom opisujejo postopek za vzpostavljanje povezave med predvajalnikom in pametnim telefonom.

Preden začnete, prekinite povezavo Bluetooth na pametnem telefonu, če je predvajalnik že povezan s katerim drugim pametnim telefonom.

 1. Pametni telefon preklopite v način za seznanjanje.
 2. Na zaslonu Knjižnica na predvajalniku tapnite .
 3. Potrdite sporočilo in tapnite [OK].
  Predvajalnik bo preklopil na funkcijo sprejemnika Bluetooth.
 4. Tapnite [Add Device (Pairing)].

  Predvajalnik je pripravljen za seznanjanje.

 5. Na zaslonu pametnega telefona izberite ime predvajalnika.

  Ko se predvajalnik poveže s pametnim telefonom, se bosta prikazala kodek () in ime pametnega telefona ().

 6. Predvajajte posnetek na pametnem telefonu.

Izklop funkcije sprejemnika Bluetooth

Tapnite v zgornjem levem kotu zaslona sprejemnika Bluetooth. Ko se prikaže sporočilo, tapnite [OK]. Predvajalnik bo preklopil na funkcijo za predvajanje glasbe.


Brisanje registracije pametnega telefona

Na zaslonu sprejemnika Bluetooth izvedite naslednje postopke. Registracijo pametnega telefona lahko izbrišete iz predvajalnika.

 1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

  – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

 2. Tapnite ob imenu pametnega telefona, katerega registracijo želite izbrisati. Nato izberite [Delete Device].

 3. Sledite navodilom na zaslonu.


Namig

 • Napravo lahko seznanite samo z eno napravo hkrati. Če jo želite seznaniti z več pametnimi telefoni, ponovite postopek v tem poglavju.
 • Predvajanje glasbe na pametnem telefonu lahko upravljate z gumbi za upravljanje predvajanja na predvajalniku.
 • Predvajanje s pametnega telefona lahko poslušate z nastavitvami kakovosti zvoka na predvajalniku. Na voljo sta tudi funkcija Zmanjšanje hrupa in Način zvoka v okolici.
 • Predvajalnik bo ostal povezan s pametnim telefonom, dokler ne boste izključili funkcije sprejemnika Bluetooth. Za varčevanje z energijo baterije izključite funkcijo sprejemnika Bluetooth ali prekinite povezavo Bluetooth s pametnim telefonom.
 • Če je glasnost nizka in med uporabo funkcije sprejemnika Bluetooth slišite šum, poskusite sledeče. Najprej povečajte glasnost na pametnem telefonu na najvišjo stopnjo. Nato prilagodite glasnost še na predvajalniku.

Opomba

 • Informacije o seznanjanju se izbrišejo v spodaj navedenih primerih. Napravi znova seznanite.

  • Eno ali obe napravi sta ponastavljeni na tovarniške nastavitve.
  • Informacije o seznanjanju se izbrišejo iz naprave, na primer, ko se popravi napravi.
 • Če iz predvajalnika izbrišete informacije o seznanjanju za pametni telefon, vendar pa informacije o seznanjanju za predvajalnik ostanejo na pametnem telefonu, je treba te informacije izbrisati iz pametnega telefona. Nato ponovno medsebojno registrirajte predvajalnik in pametni telefon.
 • Življenjska doba baterije se bistveno skrajša, ko je funkcija sprejemnika Bluetooth aktivna.
 • Predvajalnik lahko seznanite z največ 7 napravami. Če število seznanjenih naprav presega največje dovoljeno število, bo predvajalnik izbrisal najstarejšo povezano napravo.
 • Če časovna omejitev za seznanjanje poteče, preden se zaključi, ponovite postopek začenši na zaslonu za vzpostavitev povezave sprejemnika Bluetooth.
 • Funkcije sprejemnika Bluetooth ni mogoče uporabljati, kadarkoli je aktivna katera od naslednjih funkcij. Izključite funkcijo in preklopite na funkcijo sprejemnika Bluetooth.
  • Funkcija FM-radia (NW-A55L nima funkcije FM radia.)
  • Funkcija Učenje jezika
  • Funkcija USB-DAC
 • Če je zvok je prekinjen ali preskakuje med Bluetooth povezavo, poskusite naslednje.

  • Položite predvajalnik in pametni telefon bližje skupaj.
  • Izberite [Connection Preferred] tako, da tapnete naslednje elemente menija.

   – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].

   Nato prekinite povezavo Bluetooth in ponovno vzpostavite povezavo s pametnim telefonom, da uporabite novo nastavitev.

 • Bluetooth povezava se prekine samodejno v naslednjih primerih:
  • Ko se baterija predvajalnika izprazni.
  • Ko se predvajalnik izklopi.
 • Če med aktivno funkcijo sprejemnika Bluetooth prejmete klic na pametni telefon, se bo glas klicatelja slišal na pametnem telefonu. Glede na specifikacije pametnega telefona boste morda slišali zvonjenje.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.

Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.