Prilagajanje glasnosti

Prilagajanje glasnosti

V predvajalniku: pritisnite gumb (), da prilagodite glasnost.

Na zaslonu: tapnite območje () na zaslonu za predvajanje, da prikažete pogovorno okno za glasnost. Zavrtite gumb () in prilagodite glasnost. Tapnite , da zaprete pogovorno okno za glasnost.

Namig

  • Glasnost lahko prilagodite tudi z gumboma +/– v spodnjem delu pogovornega okna za glasnost.

Omejitev glasnosti

AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkcija zmanjša nevarnost poškodbe ušesa zaradi visoke glasnosti. Uporaba funkcije AVLS omeji največjo glasnost.

AVLS ima naslednje funkcije.

  • AVLS omeji glasnost na določeni ravni.
  • AVLS preprečuje motnje drugim, ki so posledica glasne glasnosti.
  • Funkcija AVLS zmanjša tveganja, do katerih pride, če ne morete slišati zvoka iz okolice.
  • Z AVLS lahko poslušate glasbo pri zmerni glasnosti.
  1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
    – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

  2. Tapnite [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]), da dodate kljukico.

Opomba

  • [AVLS (Volume Limit)] ne deluje, ko je aktivna povezava Bluetooth.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.

Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.