Načini predvajanja

Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

 • Izbira načina predvajanja.
 • Nastavitev obsega predvajanja.

Izbira načina predvajanja

 1. Tapnite območje ( ali ), da izberete način predvajanja.

  • : Shuffle Playback
  • : Repeat 1 Song
  • : Repeat All

  Ko svetita in , predvajalnik naključno predvaja vse skladbe v izbranem obsegu za predvajanje.

  Če se želite vrniti v način za običajno predvajanje, tapnite ikone tako, da in potemnita.

Namig

 • V meniju nastavitve lahko nastavite tudi način predvajanja. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.

  – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).

  Nato izberite želeni način predvajanja iz [Play Mode].

Nastavitev obsega za predvajanje

 1. Tapnite elemente menija v tem vrstnem redu.
  – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).

 2. Tapnite želeni obseg predvajanja iz [Playback Range].


Shema razmerja med načinom in obsegom predvajanja

Play Mode Playback Range
All Range Selected Range
Shuffle Playback

Vse skladbe se predvajajo v naključnem vrstnem redu.

Za naključno predvajanje vseh skladb na predvajalniku, na zaslonu Knjižnica izberite [All Songs].

Če na zaslonu Knjižnica izberete skladbo iz [Album], bo predvajalnik naključno predvajal vse skladbe v izbranem albumu. Ko predvajalnik konča predvajanje vseh skladb v albumu, predvajanje nadaljuje pri naslednjem albumu. Potem bo predvajalnik naključno predvajal vse skladbe v albumu.

Skladbe v izbranem obsegu se predvajajo v naključnem vrstnem redu. (* 1)
Repeat Off Vse skladbe se predvajajo v zaporednem vrstnem redu. Skladbe v izbranem obsegu se predvajajo v zaporednem vrstnem redu. (* 1)
Repeat 1 Song Trenutna skladba se ponavlja. Trenutna skladba se ponavlja.
Repeat All

Vse skladbe se ponavljajo.

Za ponavljanje predvajanja vseh skladb na predvajalniku na zaslonu Knjižnica izberite [All Songs].

Skladbe v izbranem obsegu se ponavljajo. (* 1)

* 1»Izbrani obseg« pomeni en album ali enega izvajalca, na primer.

Opomba

 • Ko predvajate skladbo z uporabo [SensMe™ Channels] funkcije, ne morete spremeniti načina predvajanja.
 • Ko izberete skladbo s seznama zaznamkov, predvajalnik predvaja samo skladbe na izbranem seznamu zaznamkov.
  Skladb na drugih seznamih zaznamkov ne bo mogoče predvajati, tudi če je [Playback Range] nastavljena na [All Range].
 • Ko izberete skladbo s seznama predvajanja, predvajalnik predvaja samo skladbe na izbranem seznamu predvajanja.
  Skladb na drugih seznamih predvajanja ne boste mogli predvajati, tudi če je [Playback Range] nastavljena na [All Range].

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.

Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.