Opombe o vgrajeni bateriji

Če baterija za polnjenje pušča, se je ne dotikajte z golimi rokami. Tekočina v bateriji lahko povzroči opekline ali slepoto. Če tekočina pride v stik s telesom ali oblačili, takoj sperite tekočino s čisto vodo.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.

Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.