Uvoz vsebine iz predvajalnika v aplikacijo Music Center for PC

Ilustracije in postopki upravljanja so navedeni za primer, ko uporabljate aplikacijo Music Center for PC, različica 2.0.

Opomba

 • Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem, boste s tem izrabljali baterijo računalnika. Ko predvajalnik priključite na računalnik za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.
 1. Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.
 2. Zaženite Music Center for PC.
 3. Predvajalnik priključite na računalnik prek USB-ja.

 4. Izberite povezano napravo iz [Transfer and Manage] v stranski vrstici na zaslonu aplikacije Music Center for PC.

  Za predvajalnik se bo zaslon za prenos prikazal na desni strani.

  Seznam glasbene vsebine v aplikaciji Music Center for PC se bo prikazal na levi strani.

  Za prenos glasbene vsebine s microSD kartice v predvajalnik:
  V meniju za izbiro naprave na zaslonu za prenos izberite microSD kartico.

 5. Kliknite [Manage songs in device] za prikaz seznama glasbene vsebine na predvajalniku.
 6. Izberite glasbeno vsebino, ki jo želite uvoziti v aplikacijo Music Center for PC.

  Izberete lahko tudi vsebine za učenje jezika.

 7. Z desno tipko na miški kliknite glasbeno vsebino in izberite [Import to PC].

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PCspletno mesto za podporo. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Opomba

 • Ne izključite USB kabla med prenosom podatkov. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke.
 • Uvožena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.
 • Uporaba USB vozlišča je zagotovljena le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.
 • Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.
  • Ne vklopite računalnika.
  • Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
  • Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
  • Ne zaustavite računalnika.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.

Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.