Digital Music PlayerNWZ-M504

Není slyšet žádný zvuk.

  • Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na nulu.
  • Zkontrolujte, zda je konektor sluchátek správně zapojen. Pokud nejsou sluchátka připojena správně, může to mít nepříznivý vliv na zvuk. Zasuňte konektor tak, aby zapadl na místo.
  • Pokud je konektor znečištěný, očistěte jej pomocí měkkého suchého hadříku.
  • Pokud posloucháte hudbu v chytrém telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth, zkontrolujte, zda není hlasitost chytrého telefonu nastavena na nulu.
  • Pokud při poslechu hudby v chytrém telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth nevychází z chytrého telefonu žádný zvuk, připojení Bluetooth možná nebylo navázáno. Zkontrolujte, že bylo dokončeno spárování pro připojení Bluetooth a že chytrý telefon je připojen k přehrávači Walkman.
  • Pokud problém přetrvává i po provedení výše popsaných kroků, pomocí pera nebo kancelářské sponky atd. stiskněte tlačítko RESET a resetujte přehrávač Walkman.