Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Det går inte att ansluta via Bluetooth-funktionen.

  • Kontrollera att Bluetooth-funktionen på din Walkman och din smarttelefon är på.
  • Kontrollera att modellnamnet på din Walkman väljs på Bluetooth-anslutningsskärmen på din smarttelefon. Om inte så ska du trycka lätt på modellnamnet på din Walkman.
  • Din Walkman kan inte ansluta en smarttelefon som inte är hopparad. Kontrollera att din Walkman har parats ihop med smarttelefonen.
  • Hopparningsinformationen kan ha raderats. Gör hopparningen igen.
  • Om din Walkman och smarttelefonen är för långt ifrån varandra kan eventuellt inte en Bluetooth-anslutning upprättas eller så kan den störas. Placera din Walkman och smarttelefonen närmare varandra.