Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Det går inte att spela upp innehåll som musik som överförts till din Walkman.

  • Om den återstående batteriladdningen är låg eller otillräcklig ska du ladda batteriet. Om din Walkman fortfarande inte fungerar efter att du har laddat batteriet trycker du på RESET-knappen med exempelvis en penna eller ett gem för att återställa din Walkman.

  • Datahierarkinivåerna av innehåll så som musik som har överförts med dra-och-släpp är kanske inte korrekta. Placera dem i lämplig mapp och hierarki.

  • Överförda filer har inte uppspelningsbara format. Se ”Format som stöds” för information om uppspelningsbara format.

  • När du överför MP4-ljudfiler med dra-och-släpp, placera dem i ”MUSIC”-mappen av din Walkman.

  • Överfört innehåll kan vara skadat. När du överför innehåll ska du se till att inga andra program körs på datorn tills överföringen är slutförd. Annars kan det överförda innehållet skadas. Radera det ospelbara innehållet från din Walkman och överför det igen. Om din Walkman fortfarande inte kan spela upp innehållet, formattera det inbyggda flash-minnet på din Walkman med funktionen av din Walkman och överför sedan innehållet igen.

  • Om du ändrar filnamnen eller platsen på innehållet, t.ex. musik som överfördes från datorn till din Walkman, känns eventuellt innehållet inte igen av din Walkman. Ge det korrekt namn och placera det på korrekt plats.

  • Om du har initialiserat (formaterat) det inbyggda flashminnet på din Walkman med Windows Utforskaren ska du initialisera (formatera) det igen på din Walkman. Om du har initialiserat (formatterat) din Walkman med Mac Finder initialisera (formattera) den igen med din Walkman.