Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Režim pohonu

Můžete nastavit režim pohonu, například nepřetržité snímání nebo snímání se samospouští.

  1. MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Jeden snímek:
Zaznamená jeden statický snímek. Normální režim snímání.

Kontinuální snímání:
Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě.

Kont. pr. rychlosti:
Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje vysokou rychlostí snímky nepřetržitě.

Samospoušť:
Pořídí snímek pomocí samospouště poté, co uplyne určený počet sekund od okamžiku stisknutí tlačítka spouště.

Samospoušť(kont.):
Pořídí určený počet snímků pomocí samospouště poté, co uplyne určený počet sekund od okamžiku stisknutí tlačítka spouště.

Nepř. expoziční řada:
Zaznamenává snímky během přidržování spouště, každý snímek s odlišnou úrovní jasu.

Exp. řada, jeden sní.:
Pořídí specifikovaný počet snímků, jeden po druhém, každý s různým stupněm jasu.

Or.vyváž.bílé:
Pořídí celkem tři snímky, každý s různým barevným tónem, podle zvolených nastavení pro vyvážení bílé, teplotu barvy a barevný filtr.

Or.exp. DRO:
Zaznamená celkem tři snímky, každý s odlišnou optimalizační úrovní D-Range Optimizer.

Poznámka

  • Když je režim snímání nastaven na [Volba scény] a je vybrána [Sportovní akce], nelze provést [Jeden snímek].