Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Fokusindstillinger

Opsætter fokusfunktionerne.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Fokusindstillinger].
  2. Udfør indstillinger vha. den forreste/bagerste vælger eller kontrolhjulet.

Når fokustilstanden er indstillet til [Autofokus]/[Dir. man. fokus.]

Forreste vælger: Flytter rammen for fokusområdet op/ned.

Bagerste vælger: Flytter rammen for fokusområdet til højre/venstre.

Kontrolhjul: Vælger fokusområdet.


Når fokustilstanden er indstillet til [Manuel fokus]

Du kan indstille det område, som skal forstørres ved manuel fokusering.

Forreste vælger: Flytter det område, som skal forstørres, op/ned.

Bagerste vælger: Flytter det område, som skal forstørres, til højre/venstre.

Kontrolhjul: Flytter det område, som skal forstørres, op/ned.

Bemærk!

  • Du kan flytte fokusområdet, når [Fokusområde] er indstillet til [Zone] eller [Fleksibelt punkt].