Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel

Kettő vagy több BLUETOOTH eszközzel való párosításhoz végezze el az alábbi párosítási eljárást az összes eszközzel.

A rendszer használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

 • A BLUETOOTH eszközt a rendszertől legfeljebb 1 m távolságra helyezze el.

 • Állítsa le a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

 • A BLUETOOTH eszközön és a rendszeren csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a rendszer által esetleg kiadott hirtelen erős hangot. A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangerőszintje szinkronizálódik a rendszerrel.

 • Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

 1. Válassza ki a BLUETOOTH funkciót.
  1. A (tápellátás) megnyomásával kapcsolja be a rendszert.

  2. Nyomja meg többször a FUNCTION/PAIRING gombot, amíg a(BLUETOOTH) jelzőfény világítani nem kezd.

  Tipp

  • Ha a rendszer nem tartalmaz információkat az összepárosításról (például a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót), a képernyőn villogni kezd a (BLUETOOTH) kijelzés, és a rendszer párosítási módba lép. Folytassa a lépéssel.

  • Amikor bekapcsolja a rendszert, a rendszer megkísérel BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH eszközzel. Ha az eszköz a közelben van, és a BLUETOOTH funkciója be van kapcsolva, a BLUETOOTH kapcsolat automatikusan létrejön, és a (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót, vagy kapcsolja ki a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközt.

 2. Tartsa lenyomva a FUNCTION/PAIRING gombot, amíg fel nem hangzik a hangos útmutató („Bluetooth pairing”) és a (BLUETOOTH) jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.

 3. A rendszer felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.

  Amikor a BLUETOOTH eszköz kijelzőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki a [GTK-XB72] elemet.

  Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a [0000] kódot.

  * A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

 4. Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

  Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, felhangzik a hangos útmutató („Bluetooth Connected”), és a (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartó világításra vált.

  Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a lépéstől.

Tipp

 • A BLUETOOTH eszközök működtetéséről további részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

 • Az Apple iOS eszközök esetében a rendszer kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival.

 • A rendszer párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban rendszer nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a lépéstől.

 • Miután a BLUETOOTH eszközöket összepárosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:

  • A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.

  • A rendszer már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel párosítja.

   A rendszer legfeljebb 8 eszközzel párosítható össze. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.

  • A rendszer párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.

  • A rendszer inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod eszközéhez. Ez esetben törölje a rendszer párosítási információit az iPhone/iPod eszközéből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.

  • A rendszer több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.