Kikapcsolás (készenléti mód)

  1. Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

    A (tápellátás) jelzőfénye kialszik.*

    * A (tápellátás) jelzőfénye narancssárga fénnyel világítani kezd, amikor a BLUETOOTH készenlét funkció bekapcsol.