A Speaker Add funkció befejezése

A Speaker Add funkció befejezéséhez kövesse az alábbi eljárást.

  1. Nyomja meg a rendszer ADD gombját.

    Az ADD jelzőfény kialszik.

Tipp

  • A Speaker Add funkciót a rendszer FUNCTION gombjának megnyomásával is kikapcsolhatja.

  • A rendszer a legközelebbi bekapcsolásakor megkísérli felújítani az utoljára használt csatlakozást, ha a funkciót nem kapcsolja ki.