Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Lista över tagningslägen

Används för att välja önskat tagningsläge.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fotoläge] → önskad inställning.

Funktioner som går att välja

(Intelligent auto):
Används för att ta stillbilder med automatiska inställningar.

(Bättre autojustering):
Används för att ta stillbilder med ännu högre kvalitet än i det intelligenta autoläget.

P (Autoprogram):
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet (F-värdet)). Det går även att välja olika inställningar på menyn.

A (Bländarprioritet):
Används för att ställa in bländaren och ta bilder, t.ex. när man vill göra bakgrunden suddigare.

S (Slutarprioritet):
Används för att ta bilder på motiv som rör sig snabbt osv. genom att ställa in slutartiden för hand.

M (Manuell exponering):
Används för att ta stillbilder med önskad exponering genom att justera slutartiden och bländarvärdet.

(Film):
Används för att ändra inställningarna för filminspelning.

(Panorering):
Används för att ta panoramabilder genom att sammanställa en serie bilder.

SCN (Scenval):
Används för att ta bilder med lämpliga förinställningar i förhållande till motivet och scentypen.