Funkcije pri telefoniranju

Razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Podprti profil: HFP

V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe

  • Položite prst na senzor za dotik, da zaženete funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu (*) ali aktivirate funkcijo Siri v napravi iPhone/iPad.

Odhodni klic

  • Če želite preklicati odhodni klic, se dvakrat narahlo dotaknite senzorja za dotik (v približno 0,4-sekundnem intervalu).

  • Držite prst na senzorju za dotik, dokler se klicna naprava ne preklopi med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom.

Dohodni klic

  • Če želite sprejeti klic, se dvakrat narahlo dotaknite senzorja za dotik.
  • Če želite zavrniti klic, držite prst na senzorju za dotik.

Med klicem

  • Če želite končati klic, se dvakrat narahlo dotaknite senzorja za dotik.
  • Držite prst na senzorju za dotik, dokler se klicna naprava ne preklopi med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom.

Podprti profil: HSP

Odhodni klic

  • Če želite preklicati odhodni klic, se dvakrat narahlo dotaknite senzorja za dotik. (*)

Dohodni klic

  • Če želite sprejeti klic, se dvakrat narahlo dotaknite senzorja za dotik.

Med klicem

  • Če želite končati klic, se dvakrat narahlo dotaknite senzorja za dotik. (*)

*Nekatere naprave morda ne podpirajo te funkcije.